Thông tin Hỗ trợ tân thủ

21/06/23

Thông tin Hỗ trợ tân thủ

 • Nhận cấp 50
 • vòng sáng phục hồi máu mana đến cấp 79.
 • Nhận 3 bình Tiên Thải lộ Đặc biệt và 10 bình Tiên Thảo Lộ 1h.
 • Bộ Trang bị Kim Phong HSD 14 ngày.
 • hỗ Trợ Thần hành Phù 14 ngày và Hồi thành phù 100 lần.
 • Ngựa cấp 60
 • 4 viên Tình hồng Bảo thạch và 3 viên Thuỷ tinh khoá Vĩnh viễn.
 • Hỗ trợ kỹ năng đến 60
 • Khi đạt đẳng cấp 80 tặng 1 bí kiếp tự chọn cùng 11 đẳng cấp skill. ( trừ Vân Long Kick) Tại NpC Tân Thủ.

Hoạt động đua TOP tân thủ 3 ngày.

Bắt đầu lúc Open và kết thúc lúc 21h00 ngày 21 tháng 7, 2023.
Phần Thưởng :

 • Top 1: Ngựa Chiếu Dạ + 3 bộ VLMT + TTK + 2000 xu.
 • Top2: Ngựa Xích Thố + 1000 xu

Hoạt động đua TOP lv 120

Phần thưởng:

 • Top 1: Chiến mã Bôn Tiêu Bạch Kim.
 • Top 2: Ngựa Bôn Tiêu thường

Hoạt Động Tiên Phong

 • 1 Bang Hội đầu tiên có 80 thành viên đạt đẳng cấp 90 Nhận ngay $500.
 • Bang hội đầu tiên Chiếm Biện Kinh nhận ngay $300
 • Thiên Tử lên ngôi đầu tiên nhận ngay $500
 • Thiên Hạ Đệ Nhất Bang đầu tiên nhận ngay $2000
 • Võ Lâm Minh chủ Đầu tiên nhận ngay $500
 • Tổ đội đầu tiên Vượt Ải thành công (đủ 8 thành viên )nhận ngay $200
 • Người Chơi đầu tiên kết thúc boss Đại Hoàng Kim nhận ngay $100.
 • Kèm thêm rất nhiều Mini game khác với phần thưởng vô cùng giá trị.
 • CODE LIKE + SHARE
 • Like + Share bài viết + tag tên 3 người bạn để nhận CODE 1 TTL 8h, 3 TTL 1h, 1 THBT, 1 Thuỷ Tinh. khoá vĩnh viễn.