Thông Tin Chung Server Trùng Phùng Open 18-07-2023

21/06/23

Thông Tin Chung Server Trùng Phùng

 • Máy chủ hoạt động theo giờ Central Time của Mỹ và Canada

 • Ngày OPEN dự kiến ngày 21:00 Ngày 18 tháng 7 , 2023

 • Mở TEST lúc 21h00 ngày 21:00 Ngày 09 tháng 7 , 2023

 • Miễn phí giờ chơi

 • 8acc/pc, 16acc/IP.

 • Hạn chế IP từ VN, nếu phát hiện những member VN tham gia vào phá bãi , Đồ sát phá game sẽ bị Ban vĩnh viễn.

 • phiên bản nội công dành cho tất cả các phái. riêng hệ Mộc là bản thân pháp (hệ mộc tăng nội công không lên lực tay)

 • Hỗ trợ auto VLBS 1.9 crack đi train, Auto kim yến kéo xe Pk cho bang hội trên 8 người chơi.

Hệ Thống Bang Hội

 • Giới hạn 120 thành viên.

 • Nhạc vương kiếm do BQT cấp

Hệ Thống Dã Tẩu

 • Nhiệm vụ chuẩn VNG mỗi ngày 40 nhiệm vụ

 • Đẩy nhanh các mốc nhận HKMP kèm phần thưởng đa dạng theo nhiều mốc

Hệ thống Trang bị

 • Trang bị Xanh- vàng làm chủ đạo

 • Trang bị Hoàng Kim Môn Phái được phân chia làm nhiều loại phù hợp.

Hệ thống Boss

 • Boss Đại hoàng kim, Tiểu Hoàng Kim

 • Boss Phong Lăng Độ

 • Boss Sát Thủ

Chiến Trường Tống Kim

 • Bản đồ Hoàng Sa Lâm Ngao phương thức cừu sát hoặc Bảo vệ Nguyên soái

 • Thời lượng 40 phút

Công Thành Chiến

 • Thất Thành Đại Chiến

Bảo Hộ

 • Ngựa Bôn Tiêu Bạch Kim $500

 • Phiên Vũ Bạch Kim $1000

 • Thu mua xu với giá $30/1000x