Phong Lăng Độ - Bến Thuyền

06/03/22

Phong Lăng Độ từ thuở hồng hoang khai mở đã được tương truyền là nơi đi dễ khó về, rất nhiều cao thủ khắp chốn khi đến nơi này đều không thể dùng khinh công để di chuyển qua bờ phía Bắc – nơi được tương truyền lưu dữ vô số những điều thần bí của thế giới võ lâm. Hãy “Cẩn thận củi lửa” khi tham gia tính năng Phong Lăng Độ!

 Điều kiện & thời gian:

Thời gian diễn ra: Khung giờ (giờ chẵn 0h00,2h00h4h00...) hằng ngày.
Điều kiện tham gia: Đã gia nhập môn phái & đạt cấp 50 trở lên.
Điều kiện báo danh: 01 Lệnh bài Phong Lăng Độ.

 

 Hướng dẫn tham gia:

Cá nhân đối thoại với NPC Thuyền Phu Giáp/Ất/Bính tại các khung giờ quy định để báo danh & có thể trực tiếp lên thuyền.
Phút thứ 10 kể từ khi thuyền rời bến : Tùy theo chuyến & bến thuyền đã báo danh nhân sĩ có thể PK lần nhau.
Trong 30 phút đi thuyền: Hạ Boss Thủy Tặc để nhận điểm kinh nghiệm và vật phẩm như các bản đồ luyện công.
Phút thứ 25, 30, 35 từ lúc rời bến – Xuất hiện 01 Thủy Tặc Đầu Lĩnh

Phần Thưởng(ngẫu nhiên) Hình ảnh Ghi Chú
Tiên Thảo Lộ Thường  Xác xuất
Tiên Thảo Lộ Đặc Biệt  Xác xuất
Thiết La Hán Xác xuất
Lam Thủy Tinh  Xác xuất
Lục Thủy Tinh  Xác xuất
Tử Thủy Tinh  Xác xuất
Phúc Duyên Lộ Đại Xác xuất
Phúc Duyên Lộ Trung Xác xuất
Phúc Duyên Lộ Tiểu Xác xuất
Tinh Hồng Bảo Thạch  Xác xuất
Võ Lâm Mật Tịch  Xác xuất
Tẩy Tủy Kinh  Xác xuất
Đại Lực Hoàn  Xác xuất
Phi Tốc Hoàn  Xác xuất

 

Qua được bến nhận được 4.000.000 EXP

22h00 Phong Lăng Độ Chuyến Đặc Biệt: Cần Lệnh Bài Thuỷ Tặc Để Lên Thuyền

Phút thứ 30 từ lúc rời bến – Xuất hiện 1 Thủy Tặc Đại Đầu Lĩnh.

Lưu ý: Có khả năng rơi Trang bị vàng: Thiên hoàng; An Bang ; Định Quốc; Nhu tình

Lưu ý quang trọng

  • Bị hạ gục trong quá trình đi thuyền sẽ đượctruyền tống về Tây Sơn Thôn.
  • Cần đem theo Thần Hành Phù để tránh việc độc hành đoạn xa khi bị hạ gục hoặc di chuyển trở về thành.
  • Cần chuẩn bị chút ít tiền vạn tại hành trang để làm lộ phí về lại bờ Nam.